Przejdź dalej

PROMOCJA NA POWITANIE! OLEJKI -30% Z KODEM HELLOPOLAND + DARMOWA DOSTAWA!

Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług ustala zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem https://organia.eu i wszelkich powiązanych z nią usług świadczonych przez Organia B.V.

Uzyskując dostęp do https://organia.eu, zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu świadczenia usług i wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług, nie możesz korzystać z tej strony internetowej lub uzyskiwać do niej dostępu ani korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Organia B.V.

My, Organia B.V., zastrzegamy sobie prawo do przeglądu i zmiany któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu świadczenia usług według własnego uznania. Po wykonaniu tej czynności zaktualizujemy tę stronę. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu świadczenia usług wejdą w życie natychmiast po dacie publikacji.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług został ostatnio zaktualizowany w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Ograniczenia użytkowania

Korzystając z tej strony internetowej, gwarantujesz w imieniu swoim, swoich użytkowników i innych stron, które reprezentujesz, że nie będziesz:

  • modyfikować, kopiować, przygotowywać dzieł pochodnych, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego jakichkolwiek materiałów i oprogramowania zawartych na tej stronie;
  • usuwać jakichkolwiek praw autorskich lub innych opisów własności z jakichkolwiek materiałów i oprogramowania na tej stronie;
  • przekazywać materiałów innej osobie lub „dublować” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze;
  • świadomie lub w wyniku zaniedbania korzystać z tej strony internetowej lub którejkolwiek z powiązanych z nią usług w sposób, który nadużywa lub zakłóca nasze sieci lub jakąkolwiek inną usługę świadczoną przez Organia B.V.;
  • korzystać z tej strony lub powiązanych z nią usług w celu przesyłania lub publikowania jakichkolwiek nękających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem materiałów;
  • korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług z naruszeniem obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych;
  • korzystać z tej strony internetowej w połączeniu z wysyłaniem nieautoryzowanych reklam lub spamu;
  • zbierać, pozyskiwać lub gromadzić dane użytkownika bez zgody użytkownika; lub
  • korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług w sposób, który może naruszać prywatność, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Własność intelektualna

Własność intelektualna w materiałach zawartych na tej stronie internetowej jest własnością lub jest licencjonowana przez Organia B.V. i jest chroniona obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Udzielamy naszym użytkownikom zgody na pobranie jednej kopii materiałów do osobistego, niekomercyjnego użytku przejściowego.

Stanowi to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń lub Regulamin świadczenia usług, i może zostać wypowiedziana przez Organia B.V. w dowolnym momencie.

Odpowiedzialność

Nasza strona internetowa i materiały na naszej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „takie jakie są”. W zakresie dozwolonym przez prawo Organia B.V. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

W żadnym wypadku Organia B.V. lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikowe poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub materiałów na tej stronie, nawet jeśli Organia B.V. lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich strat.

W kontekście niniejszej umowy „strata wynikowa” obejmuje wszelkie straty wtórne, straty pośrednie, rzeczywistą lub przewidywaną utratę zysków, utratę korzyści, utratę przychodów, utratę działalności, utratę wartości firmy, utratę możliwości, utratę oszczędności, utratę reputacji, utratę możliwości użytkowania i/lub utratę lub uszkodzenie danych, czy to na mocy ustawy, umowy, kapitału własnego, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania lub w inny sposób.

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na naszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Organia B.V. nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności korzystania z materiałów na tej stronie internetowej, ani w inny sposób związanych z takimi materiałami lub jakimikolwiek zasobami powiązanymi z tą stroną internetową.

Linki

Organia B.V. nie dokonała przeglądu wszystkich stron powiązanych z jej stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takiej strony, do której prowadzą linki. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia, zatwierdzenia lub kontroli przez Organia B.V. innej strony. Korzystanie z takich powiązanych stron odbywa się na własne ryzyko i zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych dochodzeń w odniesieniu do przydatności tych stron.

Prawo do wypowiedzenia umowy

Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej i wypowiedzieć niniejszy Regulamin świadczenia usług natychmiast po pisemnym powiadomieniu Cię o jakimkolwiek naruszeniu niniejszego Regulaminu świadczenia usług.

Odprawy

Każde postanowienie niniejszego Regulaminu świadczenia usług, które jest całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne, zostaje zerwane w zakresie, w jakim jest nieważne lub niewykonalne. Nie ma to wpływu na ważność pozostałej części niniejszego Regulaminu świadczenia usług.

Prawo

Niniejszy Regulamin świadczenia usług podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Holandia. Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.

 

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Szukaj

Dodane do koszyka