Przejdź dalej

PROMOCJA NA POWITANIE! OLEJKI -30% Z KODEM HELLOPOLAND + DARMOWA DOSTAWA!

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką Organia B.V. jest poszanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie, w tym na naszej stronie internetowej, https://organia.eu i innych stronach, które posiadamy i obsługujemy.

Dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które mogą być wykorzystane do Twojej identyfikacji. Obejmuje to informacje o Tobie jako osobie (takie jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia), Twoje urządzenia, szczegóły płatności, a nawet informacje o tym, jak korzystasz z witryny lub usługi on-line.

W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do witryn i usług stron trzecich, należy pamiętać, że te witryny i usługi mają własną politykę prywatności. Po kliknięciu linku do treści stron trzecich należy przeczytać ich opublikowane informacje o polityce prywatności dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnego z Twoich działań po opuszczeniu naszej strony.

Niniejsza polityka obowiązuje od 15 kwietnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021 r.

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje należą do jednej z dwóch kategorii: informacje „dobrowolnie dostarczone” i informacje „gromadzone automatycznie”.

Informacje „dobrowolnie dostarczone” odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie przekazujesz nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich.

Informacje „zbierane automatycznie” odnoszą się do wszelkich informacji wysyłanych automatycznie przez urządzenia użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może to obejmować adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie i inne szczegóły dotyczące wizyty.

Dodatkowo, jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy podczas korzystania z witryny, możemy automatycznie zbierać dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą obejmować szczegóły techniczne dotyczące urządzenia, co próbowałeś zrobić, gdy wystąpił błąd, oraz inne informacje techniczne związane z problemem. Możesz, ale nie musisz, otrzymać powiadomienia o takich błędach, nawet w momencie ich wystąpienia, lub informacje jaki to błąd.

Należy pamiętać, że chociaż informacje te mogą same w sobie nie umożliwiać identyfikacji osoby, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Dane urządzenia

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych usług, możemy automatycznie zbierać dane o Twoim urządzeniu, takie jak:

 • Typ urządzenia
 • System operacyjny
 • Unikatowe identyfikatory urządzeń
 • Ustawienia urządzenia
 • Dane geolokalizacyjne

Gromadzone przez nas dane mogą zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania. Zalecamy zapoznanie się z zasadami producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają

Dane osobowe

Możemy poprosić o podanie danych osobowych – na przykład, gdy subskrybujesz nasz biuletyn lub kontaktujesz się z nami – które mogą obejmować jedno lub więcej z poniższych:

 • Nazwa
 • E-mail
 • Profile w mediach społecznościowych
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego
 • Adres domowy/korespondencyjny

Uzasadnione powody przetwarzania danych osobowych

ZGromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku gromadzimy tylko te dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać dane osobowe od Ciebie, gdy wykonujesz którąkolwiek z następujących czynności na naszej stronie internetowej:

 • Rejestrujesz konto
 • Bierzesz udział w naszych konkursach, loteriach i ankietach
 • Rejestrujesz się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych
 • Używasz urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści
 • Kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub podobnych technologii
 • Wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby zapewnić Ci podstawowe funkcje i usługi naszej platformy
 • aby umożliwić Ci dostosowanie lub spersonalizowanie korzystania z naszej strony internetowej
 • w celu dostarczenia Ci produktów i/lub usług
 • aby kontaktować i komunikować się z Tobą
 • do analityki, badań rynkowych i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu wysyłania informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o stronach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować
 • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • do wewnętrznego prowadzenia dokumentacji i do celów administracyjnych
 • w celu przeprowadzania konkursów, loterii i/lub oferowania dodatkowych korzyści
 • w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i rozwiązywania wszelkich sporów, które mogłyby się pojawić
 • w celu przypisania wszelkich treści (np. postów i komentarzy), które przesyłasz, a które publikujemy na naszej stronie internetowej
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia, że nasze witryny i aplikacje są bezpieczne i używane zgodnie z naszymi warunkami użytkowania
 • do oceny technicznej, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
Twoje prawa i kontrolowanie Twoich danych osobowych
Twój wybór: Przekazując nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie musisz podawać nam danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i/lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe o Tobie od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią dostarczającą dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Pozwolenie marketingowe: Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych.

Dostęp: Możesz poprosić o szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
Sprostowanie: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.
Niedyskryminacja: Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw do Twoich danych osobowych. O ile Twoje dane osobowe nie są wymagane do dostarczenia Ci określonej usługi lub oferty (na przykład zapewnienia wsparcia dla użytkownika), nie odmówimy Ci towarów lub usług i/lub nie obciążymy Cię różnymi cenami lub stawkami za towary lub usługi, w tym poprzez przyznawanie rabatów lub innych korzyści, lub nakładanie kar, ani nie zapewnimy Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług.
Powiadomienie o naruszeniu danych: Będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.
Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy o ochronie danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podaj nam pełne informacje na temat domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy Ci na piśmie, określając wynik naszego dochodzenia i kroki, które podejmiemy, aby rozpatrzyć Twoją skargę. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze skargą.
Rezygnacja z subskrypcji: Aby zrezygnować z subskrypcji naszej bazy danych wiadomości e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności lub zrezygnuj, korzystając z funkcji rezygnacji podanych w komunikacie. Być może będziemy musieli poprosić Cię o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość.
Korzystanie z plików cookie
Używamy plików „cookie” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to mały fragment danych, które nasza strona internetowa przechowuje na Twoim komputerze i do którego uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to w dostarczaniu treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji.
Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Transfery biznesowe
Jeśli my lub nasze aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakończymy działalność lub ogłosimy bankructwo, włączymy dane, w tym twoje dane osobowe, do aktywów przekazanych stronom, które nas nabędą. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że wszelkie strony, które nas nabywają, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, którą będą musiały przyjąć, ponieważ jest to podstawa wszelkich praw własności lub użytkowania, które mamy do takich informacji.
Ograniczenia naszej polityki
Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.
Zmiany w niniejszej polityce
Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne lub regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.
Jeśli zmiany są znaczące lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, skontaktujemy się z Tobą (na podstawie wybranych przez Ciebie preferencji dotyczących komunikacji od nas) i wszystkimi naszymi zarejestrowanymi użytkownikami, podając nowe szczegóły i linki do zaktualizowanej lub zmienionej polityki.
Jeśli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji, w zależności od przypadku, z wszelkich nowych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych.
Dodatkowe ujawnienia w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (UE)
Administrator danych / Podmiot przetwarzający dane
RODO rozróżnia organizacje, które przetwarzają dane osobowe do własnych celów (znane jako „administratorzy danych”) i organizacje, które przetwarzają dane osobowe w imieniu innych organizacji (znane jako „podmioty przetwarzające dane”). My, Organia  B.V., z siedzibą pod adresem podanym w naszej sekcji Kontakt, jesteśmy administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieli do tego prawo. W takim przypadku będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób. Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a masz mniej niż 16 lat, poprosimy Twojego rodzica lub opiekuna prawnego o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym konkretnym celu.
Nasze podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu ich korzystania. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie na następujących podstawach:
Zgoda od Ciebie
Możesz wyrazić zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z udostępnianych przez nas sposobów; nie wpłynie to jednak na jakiekolwiek wykorzystanie Twoich informacji, które już miało miejsce. Możesz wyrazić zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w celu wzięcia udziału w konkursie lub promocji. Chociaż możesz wycofać swoje zgłoszenie w dowolnym momencie, nie wpłynie to na żadną selekcję lub ocenę, która już miała miejsce. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące sposobu wycofania zgody, prosimy o zapytanie, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt z nami niniejszej polityki prywatności.
Wykonanie umowy lub transakcji
W przypadku, gdy zawarłeś z nami umowę lub transakcję lub w celu podjęcia kroków przygotowawczych przed zawarciem przez nas umowy lub transakcji z Tobą. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami z zapytaniem, możemy wymagać danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby odpowiedzieć.
Nasze uzasadnione interesy
Oceniamy, czy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak świadczenie, obsługa, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Uważamy, że nasze uzasadnione interesy obejmują badania i rozwój, zrozumienie naszych odbiorców, marketing i promocję naszych usług, środki podjęte w celu skutecznego świadczenia naszych usług, analizę marketingową oraz środki podjęte w celu ochrony naszych praw i interesów.
Zgodność z prawem
W niektórych przypadkach możemy mieć prawny obowiązek wykorzystywania lub przechowywania Twoich danych osobowych. Takie przypadki mogą obejmować (ale nie są ograniczone do nich) nakazy sądowe, dochodzenia karne, wnioski rządowe i obowiązki regulacyjne. Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące sposobu przechowywania danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem, prosimy o zapytanie, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt z nami niniejszej polityki prywatności.
Przekazywanie danych za granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Zapewnimy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.
Twoje prawa i kontrolowanie Twoich danych osobowych
Ograniczenie: Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli (i) obawiasz się o dokładność Twoich danych osobowych; (ii) uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; (iii) potrzebujesz od nas przechowywania danych osobowych wyłącznie w celu roszczenia prawnego; lub (iv) jesteśmy w trakcie rozpatrywania Twojego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem na podstawie uzasadnionych interesów.
Sprzeciw wobec przetwarzania: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które opiera się na naszych uzasadnionych interesach lub interesie publicznym. W takim przypadku musimy podać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, w celu kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
Przenoszenie danych: Możesz mieć prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Tam, gdzie to możliwe, dostarczymy te informacje w formacie CSV lub innym łatwo czytelnym formacie maszynowym. Możesz również mieć prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych stronie trzeciej.
Usunięcie: Możesz mieć prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w dowolnym momencie, a my podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia Twoich danych osobowych z naszych bieżących rejestrów. Jeśli poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, poinformujemy Cię, w jaki sposób usunięcie wpłynie na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i usług. Mogą istnieć wyjątki od tego prawa z określonych powodów prawnych, które, w stosownych przypadkach, określimy dla Ciebie w odpowiedzi na Twoją prośbę. Jeśli zamkniesz lub usuniesz swoje konto, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu 24 dni od usunięcia Twojego konta. Należy pamiętać, że wyszukiwarki i podobne strony trzecie mogą nadal przechowywać kopie danych osobowych, które zostały upublicznione co najmniej raz, takie jak niektóre informacje profilowe i komentarze publiczne, nawet po usunięciu informacji z naszych usług lub dezaktywacji konta.
 
Skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojej prywatności możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:
Rauno Kutti
info@organia.eu
Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Szukaj

Dodane do koszyka